Koll på standarder ger konkurrensfördelar

Vinnova bedömer att standarder är en underutnyttjad källa till affärsutveckling och ökad export. Det är en av flera anledningar till att organisationer tar hjälp av SIS konsulter, för att analysera hur standarder kan stärka verksamheten.

Sveriges konkurrenskraft har alltid varit starkt kopplad till hög innovationsförmåga, där utvecklingen av nya produkter och tjänster lagt grund för fortsatt tillväxt. Trots framgångarna, har innovationsmyndigheten Vinnova identifierat ett område som fortfarande inte nyttjas fullt ut och har potential att stärka såväl företag som offentliga verksamheter.

– Många förstår inte vilka möjligheter standarder representerar. Det handlar dels om möjligheten att driva affärs- och organisationsutveckling med stöd av befintliga standarder, dels om att faktiskt kunna påverka den egna branschen i rätt riktning, säger Björn Nilsson, tjänsteutvecklare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Med stöd av Vinnova har SIS därför tagit fram en ny tjänst – SIS Standardkollen – som hjälper företag och offentliga organisationer att hitta nya standardiserade sätt att stärka den egna verksamheten.

– Det finns tusentals standarder, så det är en rätt snårig och komplex uppgift för den som inte är insatt. När vi tar oss an ett uppdrag ser vi till att skapa oss en förståelse för verksamheten först, därefter matchar vi vilka standarder och standardiseringsarbeten kunden behöver ha koll på, för att uppnå kostnadseffektiviseringar, satsa på kompetensutveckling eller bredda sitt produkt- och tjänsteutbud.

Nya intäkter och ökad export

I nästa steg erbjuds hjälp att ta fram en strategi för hur den egna verksamheten kan lyftas genom deltagande i standardiseringsarbetet. Var är det viktigast att påverka, i vilka tekniska kommittéer är det strategiskt rätt att delta i?

– Drivkrafterna kan vara viljan att ligga steget före i sin bransch, att delta i utformningen av framtidens produkter och tjänster, att skapa nya intäkter eller att underlätta export och global handel, säger Björn Nilsson.

Vinnova och SIS delar förhoppningen om att även nå målgrupper som ännu inte upptäckt vilket kraftfullt verktyg standarder representerar. Även kommuner har stor nytta av att tillämpa standarder på ett mer effektivt sätt.

– Fler behöver också inse möjligheterna med att kunna påverka framtidens standarder. Många svenska företag agerar idag i en global värld, där det är klokt att vara med och sätta spelreglerna, i stället för att riskera att behöva anpassa sig i efterhand, säger Björn Nilsson.

 


Månadens doldis #8

Månadens doldis #8: SIS Standardkollen - mer lönsamt och effektivt arbete med standarder i din verksamhet.

Läs mer om SIS Standardkollen i Månadens doldis #8!

Månadens doldis #8 >

Upptäck fler doldisar >

Är du intresserad av SIS Standardkollen?

Kontakta produktägare Fredrik Tamker
fredrik.tamker@sis.se

SIS Standardkollen

Ta hjälp av SIS för mer lönsamt och effektivt arbete med standarder i din verksamhet.