”SIS Standardkollen hjälper oss att göra rätt från början”

Det är lätt att tro att ett innovativt startup-bolag i greentech-branschen har annat att tänka på än standarder. Vågkraftsföretaget Novige går dock mot strömmen – nyligen deltog de i SIS Standardkollen.

novige_750x281.png

Jan Skjoldhammer är den före detta piloten och SAS-kaptenen som 2016 startade en ny sorts resa, denna gång som entreprenör inom förnybar energi.

Hans mission är att utnyttja kraften från havsvågor för att bidra till att de globala klimatmålen ska kunna nås.

– Det är bråttom att agera, och vi kan inte förlita oss på enbart vindkraft och solkraft. En viktig lösning blir därför att dra nytta av havens enorma potential för att skapa ren, billig, effektiv och pålitlig energi, säger han.

Jan Skjoldhammer är grundare, ägare, vd och utvecklingschef på företaget Novige, som under namnet NoviOcean utvecklar vågkraftverk som kan placeras mellan en och fem kilometer från land. Inom några år väntas de pontonliknande enheterna nå marknaden.

– Vi befinner oss i en intensiv utvecklingsfas där vi arbetar med prototyper och tester i både vågtank och till havs. Av en tillfällighet fick vi kontakt med SIS i höstas och fick frågan om vi var intresserade av att ingå i ett pilotprojekt för SIS Standardkollen. Innan dess hade vi inte haft anledning att fundera så mycket kring standarder, men vi ville passa på att lära oss mer, berättar Jan Skjoldhammer.

Effektiv kartläggning

Det som började med ett frågeformulär från SIS fortsatte sedan med intervjuer och en kartläggning av vilka standarder som anknyter till Noviges verksamhet och ambitioner. Listan blev oväntat lång: här fanns totalt cirka 200 standarder.

– Vi kommer att titta närmare på de delar som är mest relevanta för oss. Men vi kan konstatera att SIS Standardkollen gav oss en tidseffektiv inblick i hela det utbud som finns tillgängligt. Vi hade nog inte lyckats identifiera allt det där på egen hand. I så fall hade vi fått avsätta väldigt mycket tid, säger Noviges administrative chef Danial Hassani, en av företagets tolv medarbetare.

Med tre globala patent som grund har Novige skapat vågkraftverk i fyra storlekar. Det största blir närmare 30 meter långt och får kapacitet att producera energi som motsvarar det årliga behovet hos cirka 900 villor.

– Det är viktigt att våra produkter är utformade på ett korrekt sätt. Kraftverken får till exempel inte sjunka eller orsaka någon form av förorening. I det arbetet vill vi ta standarder till hjälp för att få fram en så sömlös produktionsprocess som möjligt, förklarar Jan Skjoldhammer.

Nätverk och inflytande

I konstruktionsfasen används CAD-ritningar, vilket lätt kan bli kostsamt om det krävs korrigeringar efter hand. Därför är det en stor fördel om designen kan vara så korrekt som möjligt redan från start.

– Även här kan standarder komma till nytta. Om vi gör rätt från början kan vi spara både tid och pengar. Dessutom ökar vi hållbarheten i projektet, samtidigt som våra produkter snabbare kan lanseras och tas i bruk, betonar Jan Skjoldhammer.

Initialt hade han och hans medarbetare en del kunskaper om ISO:s ledningssystem för kvalitet, miljö och säkerhet, liksom vissa tekniska standarder inom Noviges område.

Vågkraftverk är dock en relativt ny produkt på marknaden, lite i gränslandet mellan shipping och energi. Inom de närmaste åren kan det därför finnas behov av standarder som är mer specifikt anpassade för vågkraftsområdet.

– Vi funderar på att gå med i en eller kanske två av SIS tekniska kommittéer. På så sätt skulle vi kunna vara med och påverka uppbyggnaden av standarder i just vår bransch, påpekar Danial Hassani.

Han säger att erfarenheterna av SIS Standardkollen och samarbetet med SIS även har väckt intresse för att delta i det nätverk som SIS-kommittéerna står för. Här kan det finnas värdefulla kontakter för uppskalning och framtida affärsutveckling.

Jan Skjoldhammer instämmer:

– Det har varit nyttigt att lära sig mer om standardisering och hur det europeiska systemet för standarder fungerar. Ett av våra kommande steg är att satsa på en internationell certifiering av våra produkter, säger han.


Månadens doldis #8

Månadens doldis #8: SIS Standardkollen - mer lönsamt och effektivt arbete med standarder i din verksamhet.

Läs mer om SIS Standardkollen i Månadens doldis #8!

Månadens doldis #8 >

Upptäck fler doldisar >

Danial Hassani, Noviges administrative chef och Jan Skjoldhammer, grundare, ägare, vd och utvecklingschef på Novige.

SIS Standardkollen

Ta hjälp av SIS för mer lönsamt och effektivt arbete med standarder i din verksamhet.