SIS Standardkollen

En konsulttjänst som hjälper organisationer analysera hur standarder kan stärka verksamheten.

SIS-standardkollen-750x300.png

Vinnova bedömer att standarder är en underutnyttjad källa till affärsutveckling och ökad export. Med andra ord erbjuder SIS Standardkollen mycket att vinna och ett starkt business case:

1.

Ökade intäkter

 

2.

Utvecklar produkt och tjänsteportföljen

3.

Kostnads­minskningar

 

4.

Större konkurrenskraft

 

5.

Kompetens­utveckling

 

6.

Underlättar export

 


”Om vi gör rätt från början kan vi spara både tid och pengar. Dessutom ökar vi hållbarheten i projektet, samtidigt som våra produkter snabbare kan lanseras och tas i bruk”

Jan Skjoldhammer, entreprenör och grundare av Novige AB


SIS Standardkollen riktar sig till

Alla typer av företag, myndigheter och organisationer – oavsett bransch och storlek

Genomförande och process

SIS genomför ett uppstartsmöte, följt av en enkät, dialog– och avstämningsmöten samt djupintervjuer med nyckelpersoner hos dig. Du utser en huvudkontaktperson med ansvar för att koordinera inhämtning av information från representanter i din organisation.

Leverans

SIS Standardkollen resulterar i en fysisk eller digital muntlig presentation samt skriftlig slutrapport på svenska eller engelska

SIS Standardkollen – nivå 1 

I tjänstens första nivå inventerar SIS din organisations utvecklingsmöjligheter. Det ingår en analys med rekommendationer om vilka standardiseringsdokument som är operationellt och strategiskt viktiga för just din organisation.

SIS Standardkollen – nivå 2

Den andra nivån innebär att SIS, i nära dialog med dig, rekommenderar en strategi för hur organisationen kan få bäst utväxling genom engagemang i svenskt eller internationellt standardiseringsarbete.

 

Visera om hur de utvecklade sin verksamhet med hjälp av SIS Standardkollen

visera_250x250.png
"SIS har gjort ett träffsäkert och väldigt proffsigt jobb. De har varit bra på att förstå oss och våra önskemål"
Karin Perling, utbildningsansvarig på Visera.
Läs om Viseras upplevelse av SIS Standardkollen >>

Novige om hur de utvecklade sin verksamhet med hjälp av SIS Standardkollen

novige_250x250.png

 

"SIS Standardkollen gav oss en tidseffektiv inblick i hela det utbud som finns tillgängligt. Vi hade nog inte lyckats identifiera allt det där på egen hand"

Danial Hassani, administrativ chef på Novige.
Läs om Noviges upplevelse av SIS Standardkollen >>

 

Boka SIS Standardkollen


Börja din resa med SIS Standardkollen!

Du kan mejla oss på standardkollen@sis.se, ringa vår kundservice på 08-555 523 10 eller använd dig av vårt webbformulär genom att klicka på knappen här.

Månadens doldis #8

Månadens doldis #8: SIS Standardkollen - mer lönsamt och effektivt arbete med standarder i din verksamhet.

Läs mer om SIS Standardkollen i Månadens doldis #8!

Månadens doldis #8 >

Upptäck fler doldisar >