SIS Training Partner

SIS vill stödja olika branschorganisationer och liknande organisationer där standardanvändning utgör en del av verksamheten genom att erbjuda förmånlig rabatterad tillgång till standarder och hyra av SIS konferenslokaler mot att ni som partnerbolag marknadsför SIS i den aktuella produkten.

I SIS Training Partner ingår:

  • 15 % rabatt på hyra av SIS konferenslokaler på rådande listpriser genom att teckna ett hyresavtal med SIS.
  • 20 % rabatt på köp av SIS standarder (SS-EN, SS-ISO och SS) genom att teckna ett SIS Abonnemangsavtal och SIS Slutanvändarlicensavtal.
  • Att använda SIS logga och ”SIS Training partner” i sitt marknadsföringsmaterial i enlighet med Bilaga 2.
  • Möjlighet att teckna SIS licensavtal för återgivande av hela eller delar av standarder i sitt utbildningsmaterial.

Rabatter erhålles enbart genom att partnerbolaget ingår ett avtal med SIS enligt ovan för respektive aktivitet.

Anmäl ditt intresse här

Tack för din intresseanmälan!

Vi återkommer till dig så fort vi kan. 

/utbildning/SIS-Training-partner/

SIS Training Partner

SIS-Badge_Training_partner_2024.png

Är du en SIS Training partner?
Ladda ner emblemet ovan och använd i ditt marknadsföringsmaterial.