Standardutveckling · SIS/TK 623

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är avgörande för stabila ekosystem. Utan mångfalden kommer många av resurserna vi använder i vår vardag att försvinna. För att möjliggöra effektivt arbete för biologisk mångfald är en gemensam förståelse och uppfattning av området a och o. Arbetet behöver göras på internationell nivå. Internationella standarder kommer spela en viktig roll framöver - genom SIS/TK 623 Biologisk mångfald påverkar svenska organisationer det internationella arbetet.

Under de senare åren har medvetenheten om frågor kopplade till biologisk mångfald ökat och ämnet har fått mer uppmärksamhet inom politiken, i media och inom näringslivet. Inom den globala standardiseringen inom ISO har det startats en kommitté med syfte att utveckla omfattande och globala standarder för biologisk mångfald.

Genom ISO-standarder vill man arbeta för utvecklingen av en tydlig, global och konsekvent förståelse av biologisk mångfald. Frågor om hur det ska definieras och mätas inom specifika biotoper kommer att diskuteras. Initiativet är sektor- och branschöverskridande och riktar sig till samtliga relevanta intressenter, inklusive offentlig sektor, näringsliv och intressentorganisationer. Fördelen med att arbeta på global arena med biologisk mångfald är att vi möjliggör gemensam förståelse och metodik för dessa frågor som hittills begränsats till diverse nationella arbetssätt.

Vad innebär det att vara med i kommittén?
Genom att delta i den tekniska kommittén för biologisk mångfald ingår du i det sammanhang där nya standardförslag utvecklas och befintliga standarder revideras. Du bidrar till kunskap och omvärldsbevakning i ett tätt nätverk och påverkar framtida riktlinjer i din bransch. 


Arbetet är strukturerat enligt följande: 

  • ISO/TC 331/CAG: Chair's advisory group
  • ISO/TC 331/WG 1: Terminology (leds av Sverige)
  • ISO/TC 331/WG 2: Measurement, data, monitoring and assessment
  • ISO/TC 331/WG 3: Restoration, conservation and protection
  • ISO/TC 331/WG 4: Organisations, strategies and sustainable use

Observera att test- och mätmetoder för kvalitet på vatten, luft, mark och den marina miljön är exkluderad.

I ISO-kommittén deltar 63 länder från alla världsdelar.

Vill ni vara med och påverka? Välkomna att gå med i SIS/TK 623!

Mer information om kommitténs arbete:

Utbildning om internationellt deltagande Delta som expert internationellt
Deltagare 16 företag och organisationer
Calluna AB, Linköping
Ecogain AB, Umeå
Energiforsk AB, Stockholm
Föreningen Sveriges Ekokommuner, Karlskrona
Greensway AB, Uppsala
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
Naturcentrum AB, Stenungsund
RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
stiftelsen skogssällskapet, Stockholm
Stora Enso Skog AB, Falun
SWECO Sverige AB, Göteborg
Svenska Kraftnät, Sundbyberg
Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, Växjö
Trafikverket Borlänge, Borlänge
Tyréns Sverige AB, Göteborg
ÅF-Infrastruktur AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 331, Biodiversity
ISO/TC 331/AHG 3, Protection, conservation and restoration
ISO/TC 331/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 331/WG 1, Terminology
ISO/TC 331/WG 2, Measurement, data, monitoring and assessment
ISO/TC 331/WG 4, Organizations, strategies and sustainable use
CEN/TC 465, Sustainable Cities and Communities
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70) Biobaserade produkter (13.020.55)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen SIS Dokument.

Den biologiska mångfalden måste skyddas

Intressentmöte 6 mars

Just nu arbetas det fram globala standarder för att vägleda och stödja arbetet med att skydda dem biologiska mångfalden.

Introduktionskurs

Du som är deltagare i en kommitté är varmt välkommen att gå vår introduktionskurs där vi går igenom allt du behöver veta för att komma igång!  

Läs mer om introduktionskursen >

COP15 och standarder

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Laura Linnala
Projektledare
laura.linnala@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se

Maria Thorell
Ordförande
Tyréns Sverige AB