Standardutveckling · SIS/TK 478

Organisationers samhällsansvar

Denna kommitté är Sveriges representant i det globala standardiseringsarbetet kring många olika hållbarhetstandarder. Just nu har vi stort fokus på den kommande certifierbara standarden för FN:s hållbarhetsmål (ISO 53001) samt anpassningen av Egendeklarationen (SIS/TS2). Få tidig inblick genom att lära av andra och ge din input. Hör av dig så berättar vi mer! (Intresseanmälan, se högerkolumn.)

Att delta är en långsiktig investering i kunskap och konkurrenskraft då du får en betydande kompetenshöjning, både för dig själv och din organisation. Du får tidig inblick i aktuella och framtida marknadskrav samt kunskap om riktlinjer inom området för hållbar utveckling. Dessutom får du möjlighet att ta del av närliggande standarder inom området.

Kommittén arbetar för:

  • ökad samhällsnytta genom att aktivt ta fram, påverka och förbättra standarder kring organisationers samhällsansvar (dvs. social, ekonomisk och miljömässig påverkan).
  • att nå ut till de organisationer som vill bidra till hållbar utveckling.

Vägledning för organisationers samhällsansvar, SS-EN ISO 26000
Kommittén deltog aktivt i det internationella arbetet att ta fram en omfattande vägledning för organisationers samhällsansvar. SS-ISO 26000). Den finns publicerad på engelska och svenska och den senaste svenska versionen uppdaterades 2021 med nya bilagor och svenska dokument för verifering mot ISO 26000 och FN:s hållbarhetsmål.

Sju huvudområden i ISO 26000

  1. Verksamhetsstyrning
  2. Mänskliga rättigheter
  3. Arbetsförhållanden
  4. Miljö
  5. Goda verksamhetsmetoder
  6. Konsumentfrågor
  7. Samhällsengagemang och utveckling

 

Röster från deltagare i kommittén:

Jag är väldigt positiv och imponerad av arbetet, det är bra ordning och reda med tidsplaner, bra mallar och genomtänkta processer. Det är jätteroligt och givande att ha det här nätverket. Vi delar erfarenheter och det är lärorikt att höra hur de andra deltagarna i gruppen arbetar och tänker inom sina organisationer, inom helt andra branscher än de som jag har arbetat med.

Den främsta anledningen för mig att delta är att jag ser detta som mitt sätt att bidra till en bättre värld. Jag har lång och bred erfarenhet som jag kan använda i arbetet med att skapa en värld med hållbar utveckling. Att jag dessutom lär mig nya saker och får ett fantastiskt nätverk är en bonus!

Åsa Carlsson, Complete Consulting by Åsa

 

Standardiseringsarbetet ger bra insyn i vad som händer inom området och vilka standarder som finns och tas fram. Hållbarhet är ett brett område med många standarder som det kan vara svårt att få en överblick över. Arbetet skapar kontakter från flera olika kompetensområden som ökar förståelsen för möjligheter och svårigheter i organisationers samhällsansvar.

Lena Jönsson, RISE

 

 

Guldkorn från vårt arkiv:

Om hur du kan verifiera dig mot ISO 26000 och de globala målen. Se webbinariet i efterhand, cirka 30 min in i videon presenteras egendeklarationen (SIS/TS 2).

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 20 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 478/AG 03, Systematisk egendeklaration
SIS/TK 478/AG 08, Governance of organizations
SIS/TK 478/AG 10, Införande av SS-EN ISO 26000
SIS/TK 478/AG 11, Guidelines for gender quality
SIS/TK 478/AG 12, Hållbara evenemang
Visa fler Visa färre
Deltagare 32 företag och organisationer
,
Allies AB, Gustavsberg
Allies In Business & Brands Ops HB, Stockholm
Arkatay Consulting AB, Malmö
Boxholms Profil AB, Boxholm
CANEA Partner Group AB, Göteborg
Complete consulting by Åsa AB, Södra Sandby
Elvin & Lyckner AB, Tyresö
Elvin & Partners, Tyresö
Fonus Ek Förening, Stockholm
Göteborgs universitet Gemensamma förvaltningen, Göteborg
Hållbar Teknik Sverige AB, Umeå
Högskolan i Borås, Borås
Incessus Konsult AB, Kungsängen
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
Kulturförvaltningen, Stockholms stad, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Lyreco Sverige AB, Borås
Nordic Consulting Group- NCG Sweden AB, Bromma
Region Dalarna, Fagersta
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Stockholms stad, Stockholm
Styrelsen för ackred. & teknisk kontroll, Borås
Styrelsen för ackreditering & teknisk ko, Borås
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Svenskt Näringsliv, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Techbridge AB, Sollentuna
Veolia Water Technologies AB, Lund
VERIFY Agency of Sweden, Bjärred
Winnet Sverige, Gävle
Västra Götalandsregionen Hållbarhetsavdelningen, Koncernkontoret, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/PC 250, Sustainability in event management
ISO/PC 250/WG 1, Event sustainability management
ISO/PC 337, Guidelines for the promotion and implementation of gender equality
ISO/PC 337/WG 1, Guidelines for the promotion and implementation of gender equality
ISO/PC 343, Sustainable development goals management
ISO/TC 309, Governance of organizations
ISO/TC 309/TG 6, Terminology Co-ordination
ISO/TC 309/WG 1, Guidance for the governance of organizations
ISO/TC 309/WG 2, Anti-bribery management systems
ISO/TC 309/WG 5, Guidelines for efficiency measurement
SIS/TK 478/AG 08, Governance of organizations:

ISO/TC 309, Governance of organizations

Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i Verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell: Kommittén har en enhetlig projektavgift där alla projektdeltagare betalar samma avgift.

Ämnesområden

Socialt ansvarstagande (04.130) Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta (SIS och ISO-dokumenten).

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen.

Klicka här för att gå till ISO Project (se status för olika ISO-standarder).

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningar för kommittédeltagare.

Kalender

2024
augusti
ons
28
SIS/TK 478/AG 3 Systematisk egendeklaration
09:30 - 15:30
september
fre
6
SIS/TK 478/AG 12 Hållbara evenemang
10:00 - 11:30
ons
11
SIS/TK 478/AG 3 Systematisk egendeklaration
09:00 - 11:00
oktober
ons
9
SIS/TK 478 Organisationers samhällsansvar
10:00 - 15:30

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrika Edholm
Projektledare
ulrika.edholm@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Jonas Denvall
Ordförande
Arkatay Consulting AB