Högre krav i gym och fitnessbranschen

De som tränar ska känna sig trygga och säkra i både miljön och med utrustningen. Det är en självklarhet att lita på att personal på plats har rätt kompetens. Nu uppdateras standarden prEN 17229 Fitness centres - Requirements for centre amenities and operation - Operational and managerial requirements och vi håller ett kostnadsfritt remisswebbinarium den 28 maj kl 11:30 - 13:00 där vi presenterar förslaget. Välkommen att anmäla dig här nedan!

Genom att säkerställa tryggheten och minska risken för skador finns det standarder att tillämpa. Genom att ställa högre krav kan även antalet oseriösa aktörer på marknaden reduceras. Standarden prEN 17229 som nu revideras omfattas av:

 • Kontrakt och uppförandekod
 • Information om tillgänglighet
 • Krav (driften och anläggningen, hälsa och säkerhet för konsument, personalens kompetens, utrustning, och vid övervakning)

Nu kan du vara med och påverka innehållet i standarden!  Genom att delta på detta remisswebbinarium får du mer information om standardförslaget och hur du lämnar dina synpunkter. Du kan redan nu ladda ner och läsa förslaget här>> https://kommentera.sis.se/Home/Details/13269.

AGENDA

 • Välkomna!
 • Information om SIS
 • Bakgrund
 • Presentation av standardförslaget prEN 17229 
 • Lämna synpunkter – hur går det till?

TALARE

 • Kerstin Jönsson, konsumentrepresentant i SIS/TK 554 Sport och fritid 
 • Elin Hedström, projektkoordinator  SIS
 • Sara Mpumwire, projektledare SIS

Har du frågor är du välkommen att kontakta Sara Mpumwire, projektledare på SIS.

Anmäl dig här nedan senast 27 maj. Välkommen!

Anmäl dig här!

 


Tid och plats

Datum:  2024-05-28

Tid:  Kl 11:30 - 13:00

Plats:  Online via Zoom 
(mer info och länk kommer vid anmälan)

Kostnadsfritt!