AI och byggnadsautomation

Artificiell intelligens och byggnadsautomation har potentialen att förändra hela byggindustrin genom att öka effektiviteten, förbättra säkerheten och främja hållbara praxis. Standarder spelar en avgörande roll för att säkerställa att dessa teknologier används på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Anmäl dig här >

Genom att införliva AI i byggnadsautomation kan företag dra nytta av avancerade analysverktyg för att förbättra projektplanering, övervakning och kvalitetskontroll. Detta kan bidra till att minska exempelvis förseningar, överskridande av budgetar och felaktigheter under byggprocessen.

När det gäller standarder är det viktigt att reglera och standardisera användningen av AI i bbyggnadsautomation för att säkerställa enhetlighet och överensstämmelse med säkerhets- och kvalitetsstandarder. Standardiserade metoder för datainsamling, analys och implementering av AI-teknik kan hjälpa till att öka tillförlitligheten och interoperabiliteten mellan olika system och enheter.

Vidare kan standarder också bidra till att adressera etiska och juridiska frågor, såsom dataskydd, ansvarsfrågor och potentiella arbetsplatsrelaterade risker. Genom att följa tydliga riktlinjer och bestämmelser kan företag minimera risken för oönskade konsekvenser och säkerställa att AI-användningen är etiskt och samhällsmässigt ansvarstagande.

Sammanfattningsvis är införlivandet av AI i byggnadsautomation en lovande utveckling som kan leda till betydande förbättringar inom byggindustrin. Genom att arbeta enligt etablerade standarder och riktlinjer kan företag maximera fördelarna med dessa teknologier samtidigt som de minimerar riskerna och säkerställer överensstämmelse med bästa praxis.

Program

AI och byggnadsautomation – Effektivare och säkrare med standarder?
AI-utvecklingen påverkar byggsektorn och kan ge nya möjligheter för byggnadsautomation. Hur bidrar standarder till effektivare och säkrare innovationer och tillämpningar med AI? Vid det här webbinariet får ni en överblick från experter inom AI och byggnadssektorn.

 Introduktion standardisering och byggnadsautomation                               
Johan Wiksell, Head of Smart homes and buildings, JM och
Ordförande, SIS arbetsgrupp för Byggnadsautomation

AI och maskininlärning – tillämpningar och utmaningar inom den byggda miljön
Samhället genomgår omfattande digitalisering sedan flera decennier tillbaka. Ökad beräkningskraft och Internetuppkoppling har under 2000-talet lett till ökad tillämpning av AI-teknik. Var går egentligen gränsen mellan automation och AI och vilka är de konkreta möjligheterna och utmaningarna med AI-tekniken? Byggsektorn, likt många andra samhällsområden, behöver i många fall öka kvalitet men samtidigt sänka kostnader. Samtidigt krävs från politiskt håll måluppfyllnad inom bland annat social och miljörelaterad hållbarhet. Har AI en roll att spela i denna utveckling?

Niklas Lavesson, Professor, AI och Maskininlärning, Software Engineering Research Lab, Blekinge Tekniska Högskola    

Fastighetsägare berättar om sina erfarenheter kring bättre inneklimat och energieffektivare drift av byggnader. Vilka mervärden ger AI till fastighetsägarna och brukarna? Vilka utmaningar har fastighetsägarna?

Castellum berättar om sin resa, resultat och insikt  - Anders Björling, Utvecklingschef teknisk förvaltning, Castellum                                               

Erfarenheter från att använda AI i teknisk förvaltning - Sandra Jonsson, Chef Teknik & Fastighet, Vasakronan                                      

Exempel för bättre och mer energieffektiv drift av byggnader från tjänsteleverantörer. Vilka mervärden kan AI ge fastighetsägarna och brukarna? Var står vi i dag och om några år?

Comfort AI, optimera inomhuskomforten med hjälp av AI - Alexandra Fridman, Lösningsarkitekt, affärsutveckling, Siemens 

Using AI in buildings – concrete example for successful predictive maintenance - Olli Mali, Chief Data Scientist, Kone

Vilka standarder finns som pusselbitar för att få AI brett tillämpat och vilka nya standarder behöver utvecklas? Svenska intressenter kan ta en aktiv roll och vara med och sätta spelplanen för AI.

SIS arbete med AI i Sverige, Europa och globalt  - övergripande perspektiv på AI, standardisering och aktuella projekt som är kopplade till EU-kommissionens AI Act - Patric Ridell, Projektledare för AI, SIS             

Avslutande paneldialog

Vi samtalar med föredragshållarna och publiken kring några frågeställningar:

  • Möjligheter för samhälle, brukare och företag att ställa om byggsektorn med AI?
  • Utmaningar etiskt, legalt och kompetensmässigt att utveckla byggsektorn med AI?
  • Vilken roll spelar nya standarder i omställningen med AI?

Moderator: Bengt Rydstedt, Projektledare för Byggnadsautomation, SIS

Anmälan


Datum och tid

Datum: 29 maj
Tid:
09:00 - 11:15
Var: Digitalt via Zoom. Länk får du vid anmälan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta SIS projektledare Patric Ridell eller Bengt Rydstedt .