ISO, International Organization for Standardization

ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation med över 160 nationella standardiseringsorgan som medlemmar. SIS är Sveriges nationella standardiseringsorgan och därmed medlem i ISO. Genom sina medlemmar samlar ISO experter i tekniska kommittéer för att utveckla global standard.

Vad gör ISO?

Sedan ISO grundades 1946 har över 22 000 globala standarder publicerats. Den mest kända och använda standarden är ISO 9001 för kvalitet, men det finns standarder inom allt från tillverkning och bygg till socialt ansvarstagande och teknik.

Standarderna utvecklas och ses regelbundet över genom ISO:s kvalitetssäkrade standardiseringsprocess. Arbetet sker i tekniska kommittéer där medlemsländerna kan välja att delta. Genom SIS nationella kommittéer kan svenska organisationer delta och bevaka det internationella arbetet.

ISO:s centrala sekretariat finns i Genève.

Läs mer på iso.org.


Vad betyder ISO?

ISO är härledd från grekiska isos, vilket betyder lika.

Eftersom "International Organization for Standardization" skulle ha olika akronymer på olika språk (IOS på engelska, OIN på franska för Organization Internationale de normalization) bestämde ISO:s grundare sig för ISO.