Europeiska standardiseringskommittén - CEN

CEN är en oberoende och icke-statlig standardiseringsorganisation med 34 medlemsländer, som företräds av sina standardiseringsorgan. SIS företräder Sverige och därmed medlem i CEN. Inom CEN samlas experter i tekniska kommittéer för att utarbeta och revidera Europastandarder.

Vad är CEN?

CEN är en av de tre europeiska standardiseringsorganisationer som erkänns av EU och Efta. CEN ansvarar för utveckling av standarder inom alla områden och branscher utom elektroteknik och telekommunikation. Standarderna utarbetas och ses regelbundet över i tekniska kommittéer. Genom SIS nationella kommittéer kan svenska organisationer bevaka och delta i arbetet på europeisk nivå.

CEN kan på uppdrag av Europeiska kommissionen utarbeta harmoniserade standarder som innehåller detaljerade specifikationer av så kallade väsentliga krav i direktiv eller förordningar. Produkter som uppfyller en sådan standards krav anses överensstämma med lagstiftningskraven och får därmed förses med CE-märkning. Här kan du läsa mer om EU och standarder och CE-märkning.

Mer information om CEN hittar du även på cencenelec.eu


cen-logo.png

Projektledare sökes för standardiseringsuppdrag inom Tillgänglighetsdirektivet

De europeiska standardiseringsorganisationerna CEN/CENELEC publicerar nu en så kallad ”Call for tender” för tre projektledare inom området Design for all. SIS välkomnar relevanta experter att skicka in en ansökan.
Läs mer här

Den europeiska standardiseringens arbetsprogram för 2024 finns nu tillgängligt.

Se programmet >

SIS representant i CENs tekniska styrelse

Karin Lindmark är SIS och Sveriges representant i CENs tekniska styrelse. 

Karin.Lindmark@sis.se