Utbildningar, seminarier och kurser

Här kan du lära dig mer om standardiseringsarbete. De nationella och internationella standardiseringsorganisationerna erbjuder kostnadsfria och avgiftsbelagda utbildningar för dig som deltar i standardiseringsarbete.

 


Förutom ovanstående länkar till utbildningar finns även ett antal publika kanaler som förmedlar kunskap i standardiseringsarbete, såsom: