ISO:s ledningssystem breddas till att beakta klimatförändringar​

amendmentnews.png

The London Declaration är ett åtagande från ISO om att säkerställa att alla befintliga och nya standarder stödjer Parisavtalet och FN:s globala klimatmål. Svenska institutet för standarder, SIS, var en av alla nationella standardiseringsorgan som 2021 undertecknade detta åtagande.​

När ISO nyligen genomförde sitt årsmöte, fattades beslut om att samtliga ledningssystem ges ett tillägg om att beakta klimatförändringar. Detta tillägg togs fram centralt och publicerades den 23 februari 2024.

SIS arbetar med att genomföra en nationell implementering av tillägget i svenska standarder. De ISO-standarder som är svenska standarder (med prefixet SS-ISO) publicerades under våren 2024.

För de ISO-standarder som är fastställda som europastandarder (med prefixet SS-EN ISO) kommer SIS att medverka i CEN:s remisshantering av tilläggen innan de fastställs. Detta planeras att genomföras under 2024.

De tillägg som har fastställs internationellt kan redan nu tillämpas i svenska organisationer, även om tillägget ännu inte har fastställts nationellt eller översatts till svenska.

Berörda standarder

Nedan listar vi de standarder som har fått ett tillägg.

 


Frågor och svar

Vad kostar klimattilläggen?

De är kostnadsfria för de som har köpt standarderna.

Behöver certifierade organisationer omcertifieras med anledning av klimattilläggen?

Du hittar svaren på det, och eventuella andra frågor kopplade till certifiering, på Swedacs hemsida >

Standarder till stöd för klimatanpassning

Klimatanpassning gynnas av ett strukturerat arbetssätt. Standarder har tagits fram för att beskriva hur arbetet kan genomföras. SMHI och SIS har slutit ett avtal som innebär att standarder inom klimatanpassning kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige.

Läs mer om erbjudandet >