Klimatanpassning

Via ett unikt avtal med SMHI kan du som är verksam i Sverige få tillgång till det licensavtal som SMHI tecknat med SIS och som gäller under 2024. Genom att fylla i formuläret nedan skickar vi dig inloggningsuppgifterna till vår webbtjänst SIS Abonnemang där du har tillgång till standarder inom klimatanpassning.

Följande standader är tillgängliga 

  • SS-EN ISO 14090:2019, Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer
  • SS-EN ISO 14091:2021, Anpassning till klimatförändringar - Riktlinjer för sårbarhet, effekter och riskbedömning

Klimatförändringarna påverkar samhället på olika sätt. För att möta risker och realisera möjligheter som kan uppstå behöver vi anpassa oss. Klimatanpassning gynnas av ett strukturerat arbetssätt. Standarder har tagits fram för att beskriva hur arbetet kan genomföras. SMHI och SIS har slutit ett avtal som innebär att standarder inom klimatanpassning kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige. Du har inte rätt att återpublicera innehållet utan enbart använda det i egen verksamhet.

Det enda som krävs är att du registrerar dig i nedanstående formulär, därefter kommer du få inloggningsuppgifter mailade till dig.

Har du frågor kontakta SIS kundservice 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Vänligen fyll i formuläret nedan och klicka på Skicka för att slutföra din anmälan

Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Telefonnummer saknas eller är felaktigt ifyllt. Får endast vara siffror. T.ex. 085012344.
E-postadressen saknas eller är felaktigt ifyllt.