Tillgänglighet genom universell utformning

Universell utformning är en process för att i största möjliga mån designa produkter, tjänster eller miljöer för att så många som möjligt ska kunna använda dem, oavsett funktionsförmåga.

Standarden SS-EN 17161 ger stöd till organisationer att integrera universell utformning i sin verksamhet. Det innebär att utvidga målgruppen användare genom att beakta mänsklig mångfald i design- och utvecklingsaktiviteter. Syftet är att uppnå tillgänglighet för så många som möjligt, inklusive äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Ett ramverk för begreppen inom universell utformning

Tillgänglighet är en förutsättning för mänskliga rättigheter och tydligt kopplat till en hållbar utveckling. Standarden är uppbyggd kring strukturen för ledningssystem, som beskrivs i standarder som till exempel ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljö. Det förenklar arbetet med att integrera universell utformning i befintliga processer.

Standarden ger också en ram för att använda de olika begreppen inom området universell utformning, med beskrivning av processen och hur slutresultaten kan beskrivas.

Använd EN 17161 utan kostnad

Fyll i dina uppgifter nedan och klicka på "Skicka" så får du en e-post med inloggningsuppgifter från oss inom kort.

Har du frågor kontakta SIS kundservice 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Vänligen fyll i formuläret nedan och klicka på Skicka för att slutföra din anmälan

Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Telefonnummer saknas eller är felaktigt ifyllt. Får endast vara siffror. T.ex. 085012344.
E-postadressen saknas eller är felaktigt ifyllt.