Avlopp och reningsanläggningar

Urval standarder inom avlopp och reningsanläggningar tillgängliggörs kostnadsfritt

Via ett unikt avtal med Havs- och vattenmyndigheten kan du som är verksam i Sverige få tillgång till det licensavtal som Havs och vattenmyndigheten tecknat med SIS.

Havs- och vattenmyndigheten har valt att tillgängliggöra två standarder inom avlopp och reningsanläggningar. Målet är att minska riskerna för smittspridning, bidraget till näringsbelastningen och spridningen av farliga ämnen genom att göra dessa standarder åtkomliga.

Det enda som krävs är att du registrerar dig i nedanstående formulär, därefter kommer du få inloggningsuppgifter mailade till dig. Ni erhåller automatiskt tillgång till alla standarder ovan men måste då växla mellan olika konton.

Har du frågor kontakta SIS kundservice 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se.

Vänligen fyll i formuläret nedan och klicka på Skicka för att slutföra din anmälan

Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Telefonnummer saknas eller är felaktigt ifyllt. Får endast vara siffror. T.ex. 085012344.
E-postadressen saknas eller är felaktigt ifyllt.