Relevanta standarder för geodata – en vägledning

Geodata är data som beskriver företeelser och deras geografiska läge.

Syftet med den här vägledningen är att hjälpa den som arbetar med geodata i Sverige att:

  • orientera sig bland standarder för geodata och liknande dokumentation
  • få reda på hur standarder används och har använts

Läs mer om Bakgrund till Vägledningen om relevanta standarder

Innehåll

Vägledningen beskriver standarderna med utgångspunkt från i vilket sammanhang de används.

För varje standard finns en länk till en utförligare beskrivning. En lista över alla standarder och andra publikationer finns i Förteckning över standarder och andra publikationer.

Terminologi är en viktig del inom standardisering. Läs mer om Terminologi på geodataområdet.

Användning

Vägledningen är i första hand tänkt att läsas online på datorn.


Kontakt

Denna vägledning är föremål för ständig uppdatering.

Synpunkter på dokumentet och upptäckta fel kan rapporteras till geodata@sis.se