Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12100:2010

Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering (ISO 12100:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12100:2010

Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering (ISO 12100:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 12100:2010, innehåller grundläggande terminologi samt specificerar metoder och principer för riskbedömning och riskreducering när det gäller konstruktion av säkra maskiner. Principerna bygger på den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och användning av maskiner, samt om tillbud, olyckor och risker förknippade med maskiner. Standarden riktar sig till dig som arbetar med specifikationer, konstruktion och upphandling av maskiner.

Detta är en A-standard, vilket innebär att den innehåller allmänna och grundläggande principer. Den ligger därmed till grund för utarbetande av B-standarder (säkerhetsaspekter och skydd som är tillämpbara på ett flertal maskintyper) och C-standarder (säkerhetskrav för specifika maskintyper).

Standarden ersätter SS-EN ISO 12100-1, SS-EN ISO 12100-1/A1:2009, SS-EN ISO 12100-2, SS-EN ISO 12100-2/A1:2009 och SS-EN ISO 14121-1:2007.

Fördelar med att använda standarden

Standarden kan tillämpas på alla typer av maskiner, under hela deras livscykel. Den beskriver utförligt vilken information som behövs för att genomföra en riskbedömning, och den beskriver effektiva metoder för att identifiera, uppskatta och utvärdera risker. Dessutom innehåller den vägledning om hur riskbedömningen och riskreduceringsprocessen bör dokumenteras och verifieras.

Genom att uppfylla kraven i de normativa avsnitten i standarden, inom ramen för vad som nämns i avsnittet Omfattning, kan din organisation säkerställa att den följer de grundläggande kraven i EU:s maskindirektiv 2006/42/EG, som följer den nya metoden (New Approach), samt motsvarande EFTA-bestämmelser.

Omfattning
Denna internationella standard anger grundläggande terminologi, principer och en metodik för att uppnå säker konstruktion av maskiner. Den anger principer för riskbedömning och riskreducering som hjälp för konstruktörer att uppnå detta mål. Dessa principer grundar sig på kunskaper om och erfarenhet av konstruktion, användning, incidenter, olyckor och risker som förknippas med maskiner. Metoder beskrivs för att identifiera riskkällor samt uppskatta och utvärdera risker under olika faser i en maskins livscykel, samt för eliminering av riskkällor eller åtgärder för tillräcklig riskreducering. Dessutom ges vägledning om dokumentationen och verifiering av riskbedömningen och riskreduceringsprocessen.

Denna internationella standard är även avsedd att användas som bas för utarbetandet av B- och C-standarder.

Den behandlar inte risker och/eller skador som husdjur, egendom eller miljön utsätts för.

ANM. 1 Bilaga B ger, i separata tabeller, exempel på riskkällor, riskfyllda situationer och riskfyllda händelser, för att klargöra dessa begrepp och vara till hjälp för konstruktören i samband med riskidentifiering.

ANM. 2 Den praktiska nyttan av ett antal metoder för varje steg i riskbedömningen beskrivs i ISO/TR 14121-2.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Maskinsäkerhet (13.110) Grundläggande standarder (14.010)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12100:2010

Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering (ISO 12100:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

Artikelnummer: STD-81635

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-22

Antal sidor: 92

Finns även på: SS-EN ISO 12100:2010

Ersätter: SS-EN ISO 12100-1 , SS-EN ISO 12100-2 , SS-EN ISO 14121-1:2007 , SS-EN ISO 12100-1/A1:2009 , SS-EN ISO 12100-2/A1:2009