Standard Svensk standard · SS 872500:2015

Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 872500:2015

Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Du får tillgång till denna standard kostnadsfritt eftersom den är förbetald av Socialdepartementet.

Längre ned på sidan har du möjlighet att lämna synpunkter på standarden.

Detta innebär standarden

Syftet med denna standard är främst att underlätta äldre personers inflytande över innehåll i och utformning av tjänsterna de har behov av.

Standarden skapar tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för äldre med behov av vård och omsorg i hemmet respektive i särskilt boende.

Standarden utgår ifrån den äldres behov och syftar till att öka den äldres livskvalitet och känsla av trygghet. 

Standarden försöker överbrygga gränser mellan och integrera innehållet i de grundläggande lagarna socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Standarden publicerades i sin första utgåva i april 2015 och en korrigerad version i januari 2017.

Standarden kan användas:

  • som stöd i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av äldreomsorgstjänster.
  • som underlag vid upphandling och stöd vid uppföljning av densamma.
  • som underlag vid utbildning och kompetensutveckling för personal.
  • som underlag för dialog med tillsynsmyndigheter.
  • för att lämna och använda information till relevanta kvalitetsregister samt offentliga nationella databaser.
  • som underlag för tjänstecertifiering.

Fördelar med att använda standarden

Genom tydliga krav på vad som förväntas av utföraren, den som bedriver verksamhet, blir det även tydligt för den äldre personen och dennes närstående vad god omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering är inom ordinärt och särskilt boende.

Tyck till om standarden

Nedan knapp tar dig till ett formulär där du har möjlighet att lämna synpunkter på denna standard. Vi är tacksamma för all input från användare, så att vi bättre kan förstå behoven och tillgodose dem.

Om du vill ha direkt återkoppling, vänligen kontakta SIS projektledare. Kontaktuppgifter finns på ansvarig kommittés webbsida.

Lämna synpunkter

Omfattning
Denna standard anger krav på tjänster som levereras till äldre med omfattande biståndsbedömt behov i ordinärt och särskilt boende. Denna standard syftar till att säkerställa en god och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering genom att utgå från den äldres behov. Denna standard är avsedd att användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av sådana tjänster samt kan användas som underlag vid, upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering.

Du får tillgång till denna standard kostnadsfritt eftersom den är förbetald av
Socialdepartementet.

Ämnesområden

Tjänster allmänt (03.080.01) Kvalitet Allmänt (03.120.01) Medicin allmänt (11.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 872500:2015

Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst, SIS/TK 572

Internationell titel: Quality of care, service, nursing and rehabilitation for elderly people with extensive needs in ordinary and residential care facilities

Artikelnummer: STD-8013646

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-08

Antal sidor: 64