Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001:2015

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001:2015

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Paket: Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för kvalitet - Principer och...

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Läs mer om paket Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Paketpris: (171,83 EUR) 1 995 SEK

Normalpris: (318,17 EUR) 3 694 SEK

Du sparar: (146,34 EUR) 1 699 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standard ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Den är världens mest använda standard. Det finns drygt 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 201 länder. Drygt 5 000 av dessa finns i Sverige och varje dag certifieras nya företag.

Läs mer om nyttan med ISO 9001

Tyck till om standarden

Nedan knapp tar dig till ett formulär där du har möjlighet att lämna synpunkter på denna standard. Vi är tacksamma för all input från användare, så att vi bättre kan förstå behoven och tillgodose dem.

Om du vill ha direkt återkoppling, vänligen kontakta SIS projektledare. Kontaktuppgifter finns på ansvarig kommittés webbsida.

Lämna synpunkter

Fördelar med att arbeta enligt standarden

  • engagerar ledningen
  • förbättrar affärsprocesser
  • effektiviserar verksamheten
  • uppmuntrar till intern kommunikation och extern kommunikation
  • ökar kundtillfredsställelsen
  • förbättrar möjligheten att vinna upphandlingar
  • stärker varumärket.

Några nyheter i ISO 9001:2015

  • gemensam struktur för alla ISOs ledningssystemstandarder
  • förstärkt ledningsansvar
  • nya centrala områden, som t.ex. riskhantering och omvärldsbevakning.

Har du frågor om nya ISO 9001?

Ställ din fråga till tolkningsgruppen för ISO 9001 
Läs mer i Frågor och svar om ISO 9001 här

Omfattning
Denna standard anger krav på kvalitetsledningssystem i de fall en organisation:

a) behöver visa att den ständigt kan tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och till-lämpliga författningskrav, och
b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att ledningssystemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att förbättra ledningssystemet, och att den säkerstäl-ler att kundkrav och tillämpliga författningskrav uppfylls.

Alla krav i denna standard är generella och avsedda att kunna tillämpas av varje organisation, oberoende av bransch, storlek och produkt eller tjänst som erbjuds.

ANM. 1 I denna standard används termerna ”produkt” och ”tjänst” endast för produkter och tjänster avsedda för eller begärda av en kund.
ANM. 2 ”Författningskrav” omfattar krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.

Ämnesområden

SIS Perspektiv (98.070) Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001:2015

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Paket: Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för kvalitet - Principer och...

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Läs mer om paket Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Paketpris: (171,83 EUR) 1 995 SEK

Normalpris: (318,17 EUR) 3 694 SEK

Du sparar: (146,34 EUR) 1 699 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Artikelnummer: STD-8016642

Utgåva: 4

Fastställd: 2015-10-14

Antal sidor: 88

Ersätter: SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 , SS-EN ISO 9001:2008