Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9000:2015

Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi (ISO 9000:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9000:2015

Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi (ISO 9000:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Paket: Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för kvalitet - Principer och...

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Läs mer om paket Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Paketpris: (171,83 EUR) 1 995 SEK

Normalpris: (318,17 EUR) 3 694 SEK

Du sparar: (146,34 EUR) 1 699 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standard SS-EN ISO 9000:2015 ligger till grund för samtliga standarder inom området kvalitetsledningssystem, dvs. ISO 9000-serien. Den beskriver principer och terminologi som är av central betydelse i arbetet med kvalitetsledning. Utöver termer och definitioner ingår även begreppsdiagram som illustrerar begreppens relation till varandra.

Standarden kan användas enskilt, eller i kombination med de övriga kvalitetsledningsstandarderna, för att bygga en organisations kvalitetsledningssystem.

Kvalitetsledningssystem – ett verktyg för måluppfyllelse

Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 förbättrar möjligheterna för en organisation att identifiera såväl besparingsområden som konkurrensmässiga fördelar. Det leder i sin tur till bl.a.

  • ökade möjligheter att ingå affärssamarbeten
  • ökade möjligheter att delta i upphandlingar
  • fördjupad förståelse för kunders och andra intressenters behov
  • effektivare och förbättrad intern och extern kommunikation.

Sammantaget skapar ett sådant kvalitetsledningssystem goda förutsättningar för organisationen att uppnå sina mål.

Fördelar med att använda standarden

Standarden innehåller grundläggande kunskap som behövs för att kunna införa, tillämpa och förvalta ett kvalitetsledningssystem. Liksom övriga standarder i ISO 9000-serien är den tillämplig på alla slags organisationer, oavsett storlek, komplexitet och typ av verksamhet.

Standarden är särskilt lämplig för aktörer som vill utöka sin kunskap om kvalitetsledning och för dem som behöver sätta sig in i den terminologi som används på området. Den fungerar även som stöd för utvecklare av standarder som anknyter till ISO 9001.

Omfattning
Denna standard beskriver grundläggande begrepp och principer för kvalitetsledning som är generellt tillämpliga för:

— organisationer som vill nå hållbar framgång genom att införa ett kvalitetsledningssystem;
— kunder som vill få förtroende för en organisations förmåga att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller deras krav;
— organisationer som vill få förtroende för att leverantörskedjan uppfyller deras krav på produkter och tjänster;
— organisationer och intressenter som vill förbättra kommunikationen genom ömsesidig förståelse av den terminologi som används inom kvalitetsledning;
— organisationer som bedömer överensstämmelse med kraven i ISO 9001;
— organisationer som tillhandahåller utbildning, bedömning eller råd avseende kvalitetsledning;
— organisationer som utvecklar relaterade standarder.

Denna standard specificerar de termer och definitioner som är tillämpliga för alla standarder för kvalitetsledning och kvalitetsledningssystem som utvecklats av ISO/TC 176.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9000:2015

Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi (ISO 9000:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Paket: Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för kvalitet - Principer och...

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Läs mer om paket Standardpaket ISO 9000 och ISO 9001

Paketpris: (171,83 EUR) 1 995 SEK

Normalpris: (318,17 EUR) 3 694 SEK

Du sparar: (146,34 EUR) 1 699 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

Artikelnummer: STD-8017968

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-12-17

Antal sidor: 116

Ersätter: SS-EN ISO 9000:2005