Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14001:2015

Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14001:2015

Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-ISO 14001, fastställer krav för och ger vägledning inom ledningssystem på miljöområdet, och är den mest använda i sitt slag i världen. Drygt 324 000 certifikat har redan utfärdats mot standarden i 170 länder, varav 5 000 i Sverige. Nya certifikat utfärdas dagligen.

Fördelar med att arbeta enligt standarden

  • mer hållbara affärsprocesser
  • effektiviserat miljöarbete
  • minskad användning av resurser och material
  • minskat avfall i verksamheten och därmed minskade kostnader
  • förbättrade möjligheter att vinna upphandlingar
  • stärkt varumärke
  • ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete.

Syftet med ISO 14001 Miljöledningssystem är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.
Läs mer om nyttan med ISO 14001.

Några nyheter i ISO 14001

  • gemensam struktur i de nya versionerna av ledningssystemen för miljö och kvalitet.
  • förstärkt ledningsansvar
  • nya centrala begrepp, t.ex. livscykelperspektiv och miljöprestanda.

Har du frågor om nya ISO 14001?

Ställ din fråga till tolkningsgruppen för ISO 14001
Läs mer i Frågor och svar om ISO 14001 här

Omfattning
Denna standard specificerar kraven på ett miljöledningssystem som en organisation kan använda för att förbättra sin miljöprestanda. Denna standard är avsedd att användas av organisationer som vill hantera sitt miljöansvar systematiskt, på sätt som bidrar till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet.

Denna standard underlättar för organisationer att nå avsedda resultat med sitt miljöledningssystem, vilket skapar värde för miljön, för organisationen och för dess intressenter. I överensstämmelse med organisationens miljöpolicy, innefattar avsedda resultat med miljöledningssystemet att:
— miljöprestandan förbättras;
— bindande krav uppfylls;
— miljömål uppnås.

Denna standard är tillämplig för alla organisationer, oavsett storlek, typ och karaktär, och gäller för miljöaspekter av de aktiviteter, produkter och tjänster som organisationen bedömer att den antingen kan styra eller påverka under beaktande av ett livscykelperspektiv. Denna standard anger inte specifika kriterier rörande miljöprestanda.

Hela eller delar av denna standard kan användas för att systematiskt förbättra miljöledningen. Anspråk på överensstämmelse med denna standard kan dock inte accepteras om inte alla dess krav införts i organisationens miljöledningssystem, och uppfylls utan undantag.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14001:2015

Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)

Artikelnummer: STD-8017305

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-11-18

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-EN ISO 14001:2004