Digitalt verktyg Online

SIS Perspektiv

Effektivisera arbetet med ert ledningssystem. Nya SIS Perspektiv är en vidareutvecklad tjänst som ger dig allt från inspiration till verktyg som hjälper dig att arbeta strukturerat med implementation, kravuppfyllnad, avvikelsehantering och revision. En av nyheterna är Perspektiv Assist, ett digitalt verktyg som gör det enkelt att hålla koll på avvikelser och löpande kunna följa projektets status samtidigt som du i samma vy alltid har tillgång till vägledningar av relevanta standardavsnitt.

Köp

verktyg ikon

Pris per år från: 8 000 SEK

SIS Perspektiv är en väletablerad tjänst som stöttat tusentals organisationer i deras kvalitets- och hållbarhetsarbete genom att tillgängliggöra yrkesrelaterad kunskap. Nu har tjänsten vidareutvecklats, för att erbjuda ett optimerat stöd, anpassat till morgondagens utmaningar och kraven på digitala arbetssätt.

Länken mellan standard och ert eget ledningssystem, i tre delar

Detta får ni med SIS Perspektiv

 • Inspiration och tips kring hur andra gör i Magasin SIS, både digitalt och som tidning

 • Ett verktyg där ni på ett strukturerat sätt kan arbeta och följa upp ert ledningssystem

 • Ett abonnemang på de 7 mest centrala ledningssystemstandarderna som kan delas med kollegor inom organisationen

 • Standarderna tillhandahålls i ett nytt överskådligt och lättarbetat format – det går snabbt att navigera till relevanta delar av standarderna

 • I verktyget ser ni status via överskådliga grafiska gränssnitt och får en tydlig överblick över alla delar

 • Tillgång till informationen för alla involverade dvs alla som behöver

 • Det går enkelt att såväl fördela ansvar, koppla dokument samt notera och följa upp avvikelser (stöddokumentation kan länkas direkt till standardens krav)

 • Stöd vid genomförande av gap-analyser

 • Information om vilka öppna och vilka åtgärdade avvikelser som identifierats

 • Visar hur standardens krav har implementerats i organisationens ledningssystem vilket underlättar och förbereder inför revisioner

 • Kopplingen till standardkraven hjälper organisationen att upprätthålla och ständigt förbättra sitt ledningssystem

 • Informationen i verktyget är analyserbar och jämförbar – vilket ger bättre underbyggda beslut

Vad kostar SIS Perspektiv?

SIS Perspektiv i tre delar kostar från 12 960 kronor per år. 

Kontakta gärna vår kundservice för att höra mer om hur SIS Perspektiv kan hjälpa just din organisation eller om du är intresserad av att testa på tjänsten. 

SIS Kundservice 
Telefon:
08-555 523 10
E-post: kundservice@sis.se

 

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Köp

Digitalt verktyg Online

SIS Perspektiv
verktyg ikon

Pris per år från: 8 000 SEK

Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80035995