Vi är ett ”Great Place to Work”

Svenska institutet för standarder, SIS, är för fjärde året i rad certifierad enligt Great Place to Work. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Med certifieringen visar vi att SIS är en god arbetsplats.

Att vara certifierad som ett Great Place to Work är ett synligt bevis på att organisationen uppfattas som en bra arbetsplats. Certifieringen baseras på Great Place to Work Institutes globala standard och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

– Vi är väldigt stolta och glada över att bli tilldelade certifieringen en utmärkt arbetsplats genom Great Place to Work, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS.

– Det känns verkligen oerhört bra att vi kommit så här långt. Det innebär en certifiering av vår arbetsplats och att vi syns bland de bästa arbetsplatserna genom kvalitetsutmärkelsen "Sveriges Bästa Arbetsplatser”. Jag hoppas alla medarbetare känner stor stolthet i detta och att vi tillsammans bidragit till att förbättra vårt resultat år från år, säger Madeleine Koch, HR-chef på SIS.

Om Great place to work

Företaget Great Place to Work undersöker varje år arbetsplats­kulturen för 11,5 miljoner medarbetare i 90 länder. Bakom studierna ligger 30-års forskning om vad som utmärker en bra arbetsplats. De allra bästa organisationerna rankas varje år på nationella listor. Bland annat bygger rankingen på medarbetarnas egna upplevelser av sin arbetsplats. Med Great Place to Works metod får organisationer stöd till ett tydligare fokus och process för förbättringsarbete.

Besök Great Place to Works webbplats.


Annika Andreasen
verkställande direktör

Madeleine Koch
HR-chef