Pressmeddelande · 2023-01-30

Stort intresse för lera som byggmaterial

Svenska institutet för standarder (SIS) och White Arkitekter vill följa Tysklands exempel och etablera obränd lera som byggmaterial i Sverige. I dag samlas därför ett flertal aktörer från byggbranschen, akademin och myndigheter för ett uppstartsmöte om planerna på att ta fram nationella standarder som kan bidra till att minska byggbranschens utsläpp av växthusgaser.

Lerputs_580x240 (002).png

– Det är viktigt att utvärdera hur nya byggmaterial kan bidra till att begränsa byggsektorns utsläpp. Obränd lera är ett material som är möjligt att tillverka, använda och förändra med ett lågt energi- och resursuttag, säger Marja Lundgren, hållbarhetsspecialist på White Arkitekter, som tillsammans med kollegan Johan Jönsson är initiativtagare till standardutvecklingen.   

Byggsektorn står idag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Obränd lera kan fungera som alternativt bindemedel i puts, skivmaterial eller bärande konstruktioner. Leran är också enkel att demontera och återbruka samt har flera positiva egenskaper för hälsan genom fuktbuffring och minskat ventilationsbehov.

– I Sverige är det idag endast ett fåtal mikroföretag som använder materialet lera och det saknas aktörer som kan ta sig an större jobb. Med en standard kan tillämpningen spridas och möjliggöra en direkt och påtaglig minskning av klimatpåverkan från byggmaterial, säger Johan Jönsson, hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.

Nationella standarder för obränd lera som byggmaterial finns redan i ett antal länder, och används i byggen av större skala i bland annat Tyskland och Österrike.

– Första steget är att ta fram en standard för obränd lera som putsmaterial. Därefter finns planer på att även standardisera andra användningsområden. Intresset är stort och över 80 deltagare har redan anmält sig till det första intressentmötet, säger Tobias Lundgren, projektledare på SIS.

För mer information:

Tobias Lundgren
Projektledare, Svenska institutet för standarder (SIS)
Telefon: 08 555 521 35
tobias.lundgren@sis.se

Johan Jönsson
Hållbarhetsspecialist, White Arkitekter
Telefon: 08 402 25 64
johan.jonsson@white.se

Marja Lundgren
Hållbarhetsspecialist, White Arkitekter
Telefon: 08 402 25 99
marja.lundgren@white.se

Anne Rådestad
Pressansvarig, Svenska institutet för standarder (SIS)
Telefon: 0704 269 862
anne.radestad@sis.se