Pressmeddelande · 2024-05-06

Standarder för ledningssystem breddas med klimatkrav

Alla organisationer behöver ställa om för att världen ska klara de globala klimatutmaningarna, och behovet av vägledning är stort. ISO:s ledningssystemstandarder används i dag av företag och organisationer över hela världen, och är etablerade verktyg för kvalitets- och utvecklingsarbete. Nu får standarderna ett tillägg om att organisationer ska beakta sin verksamhets klimatpåverkan.

amendmentnews (2).png

Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har nyligen beslutat om ett tillägg i ett stort antal ledningssystemstandarder. Det innebär ett krav på att alla företag och organisationer som använder standarden i fortsättningen även ska bedöma om och hur klimatförändringar och dess konsekvenser behöver beaktas i verksamheten. 

– Med det här tillägget vill vi att alla verksamheter som använder ledningssystemstandarder tar hänsyn till klimatperspektiv och klimatvetenskap och bidrar till samhällsnytta, säger Sarah Sim, standardiseringschef, Svenska institutet för standarder, SIS. 

Bakgrunden till det nya klimatkravet är The London Declaration, ett åtagande från ISO för att säkerställa att alla befintliga och nya standarder stödjer Parisavtalet och FN:s globala klimatmål. Svenska institutet för standarder har undertecknat åtagandet.  

SIS har inlett arbetet med att implementera tillägget i svenska standarder, men redan nu kan de tillägg som har fastställts internationellt användas i svenska verksamheter. De nya kraven finns fritt tillgängliga på sis.se.

Sedan 2022 finns även fri tillgång till två internationella standarder för anpassning till klimatförändringar. Detta tack vare ett avtal mellan SIS och SMHI. Klimatanpassning gynnas av ett strukturerat arbetssätt och dessa två standarder har tagits fram för att beskriva hur arbetet kan genomföras. 

– Standardiseringsorganisationer arbetar på flera sätt för att begränsa negativa klimatförändringar och för att underlätta anpassningen till de klimatförändringar som blivit en realitet, säger Sarah Sim. 


Standardiseringspriset

Vem får standardiseringens finaste pris? 

Välkommen att nominera din kandidat till årets mest prestigefyllda utmärkelse, för nytänkande initiativ som kan inspirera fler till ökad samhällsnytta med stöd av standardisering.

Läs mer och nominera din kandidat >