Pressmeddelande · 2024-05-07

Ny standard ska göra laddplatser för elbilar mer tillgängliga

Många laddplatser för elbilar har brister när det gäller tillgänglighet, något som gör det svårt och ibland omöjligt för många att använda dem. Nu ska en ny standard tas fram som tydliggör kraven för hur en tillgänglig laddplats bör se ut. Det handlar bland annat om utformningen av platsen, att laddkabeln inte är för tung och att snövallar inte får bli ett hinder vintertid. Standarden kommer även göra det enklare att kravställa vid upphandlingar.

När Sverige ställer om till fossilfritt, elbilarna blir fler och infrastrukturen för laddplatser utökas kraftigt, är det viktigt att alla ges möjlighet att använda dem, att de är tillgängliga. Även om det finns flera goda initiativ för att göra laddplatser mer användarvänliga saknas det tydliga, samlade och specificerade krav som säkerställer tillgänglighet.

I dag har många svårt att använda laddplatser, till exempel på grund av att man har en funktionsnedsättning, är kort eller har nedsatt handstyrka.

- Standarden kommer att ha stor betydelse för att säkerställa tillgängligheten när man bygger nya laddplatser men också för att förbättra tillgängligheten för dem som redan finns. I dag är det svårt för upphandlare och leverantörer att veta hur en laddplats verkligen blir tillgänglig, säger Alexandra Antoni, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

I arbetet för att ta fram den nya standarden deltar bland annat Trafikverket, Drivkraft Sverige, projekt Förnybart 2030, Personskadeförbundet RTP, Förbundet FÖR och DHR, och fler organisationer och företag välkomnas att delta i arbetet.

- I arbetet kommer vi också undersöka möjligheterna att inkludera laddplatser även för tung trafik i standarden, säger Alexandra Antoni.

Standardiseringsarbetet har påbörjats och standarden planeras att gå ut på remiss i slutet av nästa år.


Standardiseringspriset

Vem får standardiseringens finaste pris? 

Välkommen att nominera din kandidat till årets mest prestigefyllda utmärkelse, för nytänkande initiativ som kan inspirera fler till ökad samhällsnytta med stöd av standardisering.

Läs mer och nominera din kandidat >

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.