Nyhet · 2024-05-15

Viktigt steg mot att etablera obränd lera som svenskt byggmaterial

Fram till 2 juli 2024 kan vem som helst läsa och lämna synpunkter på förslaget till en ny teknisk specifikation för obränd lera som byggmaterial. Fler tillverkare och andra intressenter välkomnas att gå med i SIS kommittéer, för möjligheten att kunna påverka utvecklingen och användandet av nya byggmaterial med lågt klimatavtryck.

johnajnyhet.png

Det är inte varje dag som nya byggmaterial standardiseras. Nu finns dock ett färdigt förslag till en ny teknisk specifikation för fabrikstillverkat lerputsbruk för putsning av väggar och tak inomhus. Sverige följer därmed Tysklands exempel, där de redan har nationella standarder för obränd lera och använder det uråldriga materialet i byggen av större skala.

– Obränd lera har hittills bara använts i ett fåtal större byggen i Sverige i modern tid, men det är verkligen ett intressant material. Inte minst för att det går att tillverka, använda och förändra utan att tillföra stora mängder energi, säger Tobias Lundgren, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Obränd lera har potential att bidra till att minska byggbranschens utsläpp av växthusgaser. Det har varit stort intresse för standardiseringsprojektet, som startade för drygt ett år sedan, på initiativ av Johan Jönsson som med medel från Stockholms byggnadsförening tillsammans med Marja Lundgren tog det vidare till SIS, båda då på White arkitekter.

– Att leran är obränd innebär att den inte är behandlad i någon form som kräver energiförbrukning. Leran är också enkel att demontera och återbruka samt har flera positiva egenskaper för hälsan genom fuktbuffring och minskat ventilationsbehov. Den skyddar även mot brand, säger Johan Jönsson, som är bygghantverkare och hållbarhetskonsult idag och nybliven ordförande i den SIS-kommitté som arbetat fram förslaget.

Remissförslaget SIS/TS 28947 Lera som byggmaterial – Invändig lerputs – Egenskaper, provning och märkning är ett viktigt steg för att öka användningen av materialet. Den tekniska specifikationen ska hjälpa tillverkare förhålla sig till samma egenskaper, provning och märkning av deras produkter, så att brukarna i slutändan kan känna sig trygga med att produkten har de egenskaper som förväntas i varje beställning. Framöver finns också planer på att utöka standardiseringsområdet.

– Vi välkomnar fler intressenter att gå med i kommittén. Nu finns möjligheten att påverka utformningen av fler standardiseringsprodukter och användandet av obränd lera som byggmaterial.

Johan Jönssons personliga intresse för leran väcktes under hans tid i utlandstjänstgöring, där han i sitt arbete med katastrofmedicin bara kunde nyttja lokala material och enkla verktyg för att bygga sjukvårdsfaciliteter och såg potentialen i materialet.

– Om du blandar leran med ett biobaserat material som exempelvis halm och träflis blir den termiskt isolerande. Torkar och pressar du den som block kan den bli lastbärande och en god ersättning för tegelstenar i väderskyddande miljöer. Som material i färdig konstruktion har leran naturligt en låg fuktkvot och fungerar därför bra i mötet med de biobaserade och ger brandskydd, tyngd och akustiska fördelar till dem, säger Johan Jönsson.

Vill du veta mer om standardiseringen kopplad till obränd lera och andra byggmaterial? Kontaka Tobias Lundgren, projektledare på SIS.


Standardiseringspriset

Vem får standardiseringens finaste pris? 

Välkommen att nominera din kandidat till årets mest prestigefyllda utmärkelse, för nytänkande initiativ som kan inspirera fler till ökad samhällsnytta med stöd av standardisering.

Läs mer och nominera din kandidat >