Nyhet · 2023-03-22

Världsunik standard för naturvärdesinventering har uppdaterats

Trafikverket var initiativtagare till standarden för naturvärdesinventering som bröt ny mark för svensk naturvård när den blev klar 2014. Än idag är den världsunik i sitt slag och i april kommer uppföljaren, som har bättre användarvänlighet och är fri från barnsjukdomarna.

Fotograf: Mats Lindqvist, Trafikverket

Innan en ny väg, bostadsområde eller vindkraftverk kan byggas måste det göras en miljökonsekvensbeskrivning. Den ska baseras på en genomförd naturvärdesinventering – NVI, som är en standardiserad metod för inventering och värdering av den aktuella platsens ekosystem, arter och livsmiljöer.

– Vi bröt ny mark för svensk naturvård när vi tog initiativ till standarden 2014. Idag måste alla som jobbar i branschen ha koll på NVI, säger Anders Sjölund på Trafikverket som också är ordförande i SIS kommitté för naturvärdesinventering.

Att det är många som arbetar med NVI märks inte minst på intresset för den uppdaterade versionen som publiceras i slutet av april. Enligt förhandsinformationen har de att se fram emot ett tydligare innehåll och förbättringar för såväl användare som beställare.

– Barnsjukdomarna har rättats till och vi har strävat efter att förtydliga innehållet, bland annat genom att ta bort förvirrande textavsnitt.

Användbar data om biologisk mångfald

Totalt har åtta organisationer varit delaktiga i arbetet med revideringen. En av dem är Naturvårdsverket, som drivit på att öka tillgängligheten till resultaten genom att addera riktlinjer för hur data ska utbytas.

– Vi såg att mycket av all den värdefulla information som blir resultatet av en inventering stannar kvar och glöms bort i byrålådan hos dem som utfört den, säger Johan Wulff på Naturvårdsverket.

Med tanke på att det görs närmare 3000 naturvärdesinventeringar i Sverige per år, handlar det om mycket data som skulle kunna användas av fler och på flera sätt. Till exempel diskuteras hur analyserna kan användas i arbetet med Grön infrastruktur och hur analysresultaten bidrar till mer yttäckande underlag rörande naturvärdesobjekt. Den kan också komma till nytta som referensmaterial för att kvalitetssäkra de analysmetoder som automatiskt räknar ut vad en viss plats har för naturtyp med hjälp av artificiell intelligens.

– De nya gemensamma riktlinjerna är helt klart ett steg i rätt riktning. Däremot finns det i dagsläget ingen nationell plats där uppgifterna kan lagras. Det blir nästa sak att ta tag i, säger Johan Wulff.

Den reviderade standarden för naturvärdesinventering innehåller fler nyheter. Bland annat en lista för biotopbestämning.

– Alla som arbetar med NVI rekommenderas att anmäla sig till vårt kostnadsfria webbinarium den 9 maj. Då kommer flera av de som deltagit i revideringen att presentera nyheterna i SS-199000:2023, säger Lorena Olivares, projektledare på SIS.  

Vill du veta mer om SIS nationella och internationella standardiseringsarbete kopplat till biologisk mångfald? Kontakta Lorena Olivares eller Laura Linnala på Svenska institutet för standarder, SIS.

SS 199000, Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Krav och vägledning

SIS/TS 199002, Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Dataproduktspecifikation med lista för biotopbestämning