Nyhet · 2022-12-06

Ny standard ska underlätta finansieringen av startups

Brister vid ansökning om finansiering får inte sätta käppar i hjulet för nästa Spotify eller IKEA. Därför välkomnar SIS bland annat entreprenörer, investmentbanker och kapitalförvaltare att vara med och ta fram gemensamma riktlinjer för investeringar i onoterade bolag.

Den som sett Draknästet på SVT, vet att presentationen av nya affärsidéer varierar stort i kvalitet och förstår nog att en kort pitch knappast räcker för att en erfaren investerare ska öppna plånboken. Detsamma gäller även för de ansökningar som investerare dagligen tar emot från entreprenörer på jakt efter finansiering.

– Det är ett uppenbart problem att spelreglerna är spretiga och att underlagen ofta saknar både struktur och helt nödvändiga uppgifter, säger Anders Sjunnesson, vd på fintechföretaget Pepicon DealStation.

Enligt Anders Sjunnessons erfarenheter på investmentbanker, som investerare och som serieentreprenör, sållas många investeringspropåer bort på grund av att det tar för mycket tid att hämta in och analysera den data som behövs för att fatta ett beslut. I förlängningen finns en risk för att Sverige går miste om morgondagen tillväxtmotorer och kanske nästa Spotify, Koenigsegg eller IKEA.

– Att ansöka om finansiering tar mycket resurser. Därför skulle både entreprenörer och investerare vara hjälpta av en tydlig mall, en vägledande standard för kapitalanskaffning.  

Svenska institutet för standarder, SIS, genomförde ett första möte i oktober med syfte att utvärdera intresset för att på det här sättet standardisera investeringar i onoterade bolag. 

– Det är lätt att se fördelarna med gemensamma riktlinjer inom det här området, vilket också speglas i intresset, säger Jolanta Wallström, projektledare på SIS.

En standard kan enkelt beskrivas som en gemensam lösning på ett återkommande problem. När det gäller kapitalanskaffning har många olika aktörer intresse av att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. Det viktigaste för att standarden ska bli bra, är att alla aktörer finns representerade från början och bevakar standardutvecklingen utifrån sitt perspektiv.

– Vi har redan fått med en rad aktörer men välkomnar fler: entreprenörer, investmentbanker, kapitalförvaltare, rådgivare, inkubatorer, akademin och myndigheter. Genom att modernisera, digitalisera och standardisera det här ekosystemet krattar vi för Sveriges framtida konkurrenskraft, säger Jolanta Wallström.  

>> Vill du veta mer om hur du kan vara med och påverka, så att finansieringen av nya startups blir mer effektiv än den är idag? Kontakta Jolanta Wallström, projektledare på SIS.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.