Nyhet · 2024-04-24

På remiss: Europeiska standarder för en mer hållbar plastanvändning

Till stöd för EU:s plaststrategi i en cirkulär ekonomi finns förslag på nya europeiska standarder för plaståtervinning och återvunnen plast, som ska underlätta en större andel återvunnet material i plastprodukter. Alla inom plastvärdekedjan kan läsa och framföra synpunkter på innehållet och på så sätt bistå den arbetsgrupp inom SIS som ansvarar för att delge ett svenskt svar.

plastatervinning.png

Standarderna, som tagits fram på beställning av EU-kommissionen, behandlar olika polymerer, såsom polyeten (PE), polypropen (PP), polyetentereftalat (PET), polyvinylklorid (PVC), polystyren (PS) och Akrylnitrit butadien styren (ABS). De består av tre standardserier, och två enskilda standarder:

◾  EN 15347-serien om sorterat plastavfall

◾  EN 1534x-serien om karaktärisering av återvunnen plast

◾  EN 18064-serien om användning av återvunnen plast i nya produkter

◾  EN 18065 om klassificering efter datakvalitetsnivåer för användning och (digital) handel

◾  EN 18066 om design-för-återvinning av PVC-baserade profiler för byggprodukter

– Europeiska aktörer i plastens värdekedja, från plasttillverkare och designers till varumärkesägare och återförsäljare, har anslutit sig till det omfattande arbetet, som nu skickas ut på remiss till samtliga EU-länder. Remissinstansen är viktig för att säkerställa en ändamålsenlig uppsättning av standarder till stöd för en mer hållbar plastanvändning i Europa, säger Bledar Beqiri på SIS, som samordnar den europeiska kommittén för plast.

Ta del av remissförslagen här

Innan en Europastandard fastställs, skickas den alltid ut på remiss. Alla som verkar i den svenska plastvärdekedjan kan på så sätt ta del av förslagen, med möjlighet att tycka till om innehåll och detaljer i standardförslaget, så att den slutliga standarden kan vara till hjälp för berörda i Sverige.

Samtliga standardförslag som svenska institutet för standarder, SIS, gör remisser på, publiceras på webbsidan kommentera.se. För att läsa och kommentera förslagen, behöver du bara registrera ett konto först.

Vill du veta mer om plaststandardisering? Besök den svenska kommitténs webbsida eller kontakta ansvarig projektledare Bledar Beqiri.

 

 

 


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Läs mer

Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi. Andra prioriterade områden är termoplastiska material, biopolymerer, åldringsbeständighet, nedbrytbarhet och återvinning.

Arbetet pågår i SIS/TK 156 som välkomnar nya deltagare.