Kundcase · 2024-05-07

”Det är viktigt att stötta SIS, CEN och ISO:s uppdrag”

Essity Hygiene and Health medlemskap i Svenska institutet för standarders, SIS, ideella förening ger möjlighet att bevaka och påverka internationella spelregler i strategiskt viktiga frågor.

Ellen Riise, Senior Sustainability Specialist, Essity Hygiene and Health

Essity är ett globalt, ledande hygien- och hälsobolag. Varje dag använder en miljard människor företagets produkter, lösningar och tjänster. Inom många områden underlättas den globala närvaron av internationella vägledningar och standarder. Därför har Essity under lång tid varit aktiva inom SIS och bidragit till utvecklingen av globala standarder, för allt från mensprodukter till cirkularitet, miljö, testmetoder och biobaserade produkter.

– Vårt arbete med bland annat livscykelanalyser, klimatpåverkan och miljökommunikation stärks av att det finns internationella dokument som vägledning. Vi har också egna värdefulla erfarenheter inom dessa områden, som vi förmedlar när nya standarder skapas eller när befintliga revideras, säger Ellen Riise, Senior Sustainability Specialist på Essity Hygiene and Health.

Varje dag använder en miljard människor Essitys produkter och tjänster.

SIS är ett av Sveriges tre nationella standardiseringsorgan. På uppdrag av regeringen representerar den ideella föreningen Sverige internationellt, inom ISO och CEN. Essity är en av närmare tusen medlemmar.

– Det är viktigt att stötta SIS, CEN och ISO:s uppdrag, som säkerställs av att vi är många medlemmar. Standardiseringens demokratiska och uppstyrda struktur med röstningar och tidsplaner är ett föredöme i internationella sammanhang.

Ellen Riise är själv sammankallande i två svenska grupper som speglar det internationella arbetet och vet vad ISO:s uppstyrda infrastruktur är värd. Inte minst när hon jämför med upplevelser från andra globala samarbeten som hon deltagit i.

– När personer från olika länder med skilda kulturella bakgrunder och erfarenheter ska komma överens i viktiga frågor som till exempel miljökommunikation, är det bra att det finns en tydlig struktur i allt från hur beslut tas till hur man aktivt själv bidrar på möten. Vårt arbete leder bland annat till tydligare miljöpåståenden till nytta för konsumenter i alla deltagares länder, säger Ellen Riise.

Kontakta Helene Edmark på SIS, för att diskutera vilka positiva värden medlemskapet kan tillföra din organisation.  

Medlem i SIS

SIS är en ideell förening som är öppen för alla organisationer. Som medlem i SIS kan du genom din organisation påverka SIS och standardiseringens strategiska utveckling i Sverige, Europa och internationellt.