SS-EN 1994 - Samverkanskonstruktioner i stål & betong

Här publiceras frågor och svar som ska vara till hjälp för dig som arbetar med tillämpningen av standarden.

SS-EN 1994 – Bruksgränstillstånd för samverkanspelare

Fråga: Jag har en fråga angående samverkanspelare i SS-EN 1994-1-1. Hur kontrollerar man en samverkanspelare i bruksgränstillstånd? Jag har inte hittat några riktlinjer om vilka kontroller som bör göras.

Svar: Det är riktigt att det inte finns några speciella bruksgränskrav för samverkanspelare. De generella bruksgränskraven gäller naturligtvis men det är sällsynt att de behöver verifieras.

SS-EN 1994-2 – Samverkansbroar

Fråga: För en samverkansbro antas att laster från både krympning och temperaturskillnad (SS-EN 1991-1-5 kapitel 6.1.4) verkar som en normalkraft i centrum betongplatta och ett tillhörande moment verkande från tyngdpunkten på samverkanstvärsnittet.

I SS-EN 1994-2 kapitel 5.4.2.2 (8) står det att "vid beräkning av sekundära effekter får de primära effekterna av krympning försummas i områden där betongplattan antas sprucken".

Fråga 1:

Betyder detta att man inte behöver lägga på en normalkraft och ett moment för krympning i dessa spruckna områden?

Fråga 2:

Hur är det med temperaturlast enligt(SS-EN 1991-1-5 kapitel 6.1.4), påverkas den av spruckna zoner på samma sätt?   

Svar: Fråga 1:

I ett statisk obestämt system, t.ex. balkar i flera spann, kommer de primära krympdeformationerna motverkas av balkens vertikala låsning (stödreaktioner) vid stöden vilket ger upphov till sekundära moment och tvärkrafter. Vid beräkning av dessa sekundära moment och tvärkrafter kan de primära effekterna av krympning i spruckna områden försummas. Detta innebär att de sekundära momenten vid stöd minskar.

Fråga 2:

Det står inget i Eurokoden om att man kan ignorera de primära effekterna av temperatur.

Publicerad 2016-09-26

SS-EN 1994-1-1 dimensionering av slanka dubbelsymmetriska samverkanspelare

Fråga: Jag har lite funderingar kring dimensionering av slanka dubbelsymmetriska samverkanspelare enligt SS-EN 1994-1-1. Enligt 6.7.1 (6) ges två dimensioneringsmetoder: en allmän metod enligt avsnitt 6.7.2 vars omfattning inkluderar tvärsnitt som är osymmetriska eller varierar längs stången samt en förenklad metod enligt avsnitt 6.7.3 för bärverksdelar med dubbelsymmetriskt, konstant tvärsnitt.

Enligt texterna ovan så hänvisas man till förenklad metod enligt avsnitt 6.7.3 om man har ett dubbelsymmetriskt tvärsnitt, exempelvis ett betongfyllt rör. Enligt 6.7.3.1(1) ska den relativa slankheten λ<2,0 för att förenklad dimensioneringsmetod få användas. Om pelaren är så pass slank att λ>2,0 tolkar jag det som att denna dimensioneringsmetod inte får användas. Men då pelaren är dubbelsymmetrisk är inte heller allmän dimensioneringsmetod användas.

Min fråga är därför vilken metod man kan använda för att dimensionera en dubbelsymmetrisk samverkanspåle med relativt slankhetstal λ>2,0?

Svar: Stycke 6.7.1(6) är lite olyckligt formulerad. Jag har kollat den engelska versionen. Det är samma där, så det handlar inte om en miss i översättningen.

Det borde stå något i stil med:

(6) Två dimensioneringsmetoder ges

- en allmän metod i 6.7.2 vars omfattning även inkluderar tvärsnitt som är osymmetriska eller varierar längs stången och

- en förenklad metod .....

Tolkar 6.7.1(6) som att den är den allmänna metoden som kan användas för dubbelsymmetriska tvärsnitt såväl som osymmetriska tvärsnitt. Den förenklade versionen ska däremot tillämpas inom de begränsningar som anges.

I Stålbyggnadsinstitutets publikation 193, Samverkanskonstruktioner stål – betong, finns en del matnyttig bakgrundsinformation till SS-EN 1994-1-1. Boken är ursprungligen skriven av professor Stark från Nederländerna som var en ledande person vid utvecklingen av SS-EN 1994-1-1 och har sedan översatts till svenska.

Till toppen av sidan