Standarder inom bygg

Standarder inom bygg syftar till att garantera hög kvalitet och säkerhet på tjänster och produkter. Att använda standarder kan både underlätta och effektivisera din verksamhet. Standarder inom konstruktion och tillverkning kan till exempel handla om gemensamt tekniskt språk, hur dokumentation ska se ut, specificera grundläggande säkerhetskrav och mycket mer. Rätt verktyg, metoder och utbildningar leder till framgång. Hitta de rätta verktygen här.

Mät din bostad

Många hus och lägenheter visar sig vara felaktigt uppmätta enligt dagens gällande mätregler. Det kan leda till tvister mellan köpare och säljare med allvarliga ekonomiska och juridiska konsekvenser som följd.

Om du ska genomföra en bostadsmätning har vi samlat information på vår sida om areamätning.