Konstruktion och tillverkning – stärk din konkurrenskraft med standarder

Standarder inom bygg, material och maskinsäkerhet syftar till att garantera hög kvalitet och säkerhet på tjänster och produkter. Att använda standarder kan både underlätta och effektivisera din verksamhet. Standarder inom konstruktion och tillverkning kan till exempel handla om gemensamt tekniskt språk, hur dokumentation ska se ut, specificera grundläggande säkerhetskrav och mycket mer.

SIS erbjuder organisationer från privat och offentlig sektor att påverka innehållet i standarderna. Vi erbjuder också handböcker och verktyg för att underlätta för dig som använder standarder. Här har vi samlat information om standarder och standardisering inom maskinsäkerhetmaterialteknikbygg och eurokoder.