Skapa och införa

Syftet med ISO 26000 är att hjälpa organisationer att bidra till hållbar utveckling i deras arbete. Standarden syftar även till att skapa en gemensam förståelse för organisationers samhällsansvar, genom att lyfta upp flera aspekter av begreppet, så som sociala, miljömässiga, juridiska, kulturella och politiska, bland andra.

ISO 26000 är en vägledande standard, vilket innebär att det inte finns några krav i införandet, och det går därmed inte att certifiera sig enligt ISO 26000.

Svenska företag och organisationer kan däremot verifiera sig enligt en tillhörande så kallad egendeklaration. Med hjälp av den kan man visa att man arbetar i linje med standarden.

Att implementera ISO 26000

ISO 26000 är uppbyggd av sju delar:

 1. Omfattning
 2. Termer och definitioner
 3. Innebörden av organisationers samhällsansvar
 4. Principer för organisationers samhällsansvar
 5. Att ta sitt samhällsansvar och involvera intressenter
 6. Vägledning för huvudområden inom organisationers samhällsansvar
 7. Vägledning för att integrera samhällsansvar inom en organisation

För att implementera ISO 26000 bör en organisation först diskutera innebörden av samhällsansvar, och hur det relaterar till hållbar utveckling, för att därefter gå vidare med principerna för organisationers samhällsansvar på en såväl övergripande som områdesspecifik nivå. Två fundamentala delar av organisationers samhällsansvar bör också lyftas upp: att ta sitt samhällsansvar inom sitt verksamhetsområde, och att involvera sina intressenter.

När dessa principer och kärnfrågor har lyfts upp och förståtts kan den vägledande delen av standarden hjälpa din organisation att integrera ett samhällsansvar i sina affärsbeslut och aktiviteter. Detta innebär bland annat att:

 • Integrera samhällsansvar i verksamhetens policy
 • Se över organisationskulturen och strategier gällande samhällsansvar
 • Bygga intern kompetens för organisationens samhällsansvar
 • Genomföra såväl extern som intern kommunikation om organisationens samhällsansvar
 • Regelbundet granska dessa åtgärder och metoder

Utbildningar inom samhällsansvar

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom socialt ansvarstagande och samhällsansvar så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Hållbarhet ska vara standard

Här nedan får du relevanta utbildningar, standarder, handböcker och artiklar som gör att du förkovrar dig inom området.