Relaterade standarder för ISO 26000

ISO 26000 är en vägledningsstandard för att maximera organisationens bidrag till hållbar utveckling. Här ser du ett antal relaterade standarder i SIS utbud.


Integrera ISO 26000 med andra ledningssystem

Det finns en vägledning kring användning av ISO 26000:2010 för organisationer som har implementerat en eller flera ISO-ledningssystemstandarder.

Vägledning kopplar ihop ISO 26000 med strukturen för ISO:s ledningssystem­standarder, så att organisationer som till exempel jobbar enligt ISO 9001 och ISO 14001 lättare ska kunna integrera hållbarhetsfrågorna.

Standarder för hållbar utveckling

Det finns en rad standarder som lyfter mänskliga rättigheter som kan bidra till ett socialt ansvarstagande. Här är några av dem:

SS-ISO 37001 Ledningssystem mot mutor

SS-ISO 20400 Hållbar upphandling - Vägledning

SS-EN ISO 27500 Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer

Övriga dokument: