Detta är ISO 26000

ISO 26000 är en internationell standard för organisationers samhällsansvar. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet organisationers samhällsansvar.

Vad är ISO 26000?

ISO 26000 är en vägledande standard för organisationers samhällsansvar. Till skillnad från ISO 9001 och ISO 14001 innehåller den inte krav och kan därmed inte certifieras emot. Istället beskriver ISO 26000 vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till ett socialt hållbart samhälle.

ISO 26000 kan användas i både offentlig och privat sektor och innehåller bland annat:

 • Koncept, termer och definitioner
 • Bakgrund, trender och utmärkande drag
 • Principer och rutiner
 • Kärnområden och frågeställningar
 • Integrering, genomförande och främjande av socialt, ansvarsfullt beteende i hela din organisation, i form av policy och rutiner, inom ditt branschområde
 • Identifiering av och samverkan med intressenter
 • Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt ansvar.  

7 grundprinciper

ISO 26000 innehåller sju grundprinciper som ska genomsyra en organisations arbete med samhällsansvar. De sju grundprinciperna är:

 • Ansvarsskyldighet
 • Transparens
 • Etiskt uppträdande
 • Respekt för intressenterna
 • Respekt för lagen
 • Efterlevnad av internationella uppförandenormer
 • Respekt för mänskliga rättigheter.

Bakgrunden till ISO 26000

Behovet av att ISO skulle arbeta ut en standard för organisationers samhällsansvar nämndes för första gången 2001 av kommittén för konsumentpolitik, ISO/COPOLCO.

Under 2003 skapade intressenterna i ISO en särskild grupp för organisationers samhällsansvar. Den inrättades av ISO:s tekniska kommitté, TMB, och gruppen gjorde en omfattande inventering av initiativ och frågeställningar i samband med organisationers samhällsansvar över hela världen.

2004 genomförde ISO en internationell konferens med olika intressenter om ISO skulle börja arbeta med organisationers samhällsansvar eller inte. De positiva rekommendationerna från konferensen ledde till att de i slutet av 2004 inrättade en arbetsgrupp om samhällsansvar, ISO/WG SR, för att utveckla standarden, ISO 26000.

Av alla grupper, som någonsin tillsatts för att utveckla en ISO-standard, hade ISO/WG SR den största och bredaste medlemsbasen med intressenter som var representerade. Dessa verkade inom: industri, myndigheter, arbetsmarknad, konsumenter, icke statliga organisationer, tjänster, support, forskning etc.


Paketerbjudande

Ta del av vårt paketerbjudande för standarden SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021.

Se webbinaret ISO 26000 fyller 10 år!

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är FN:s plan för hållbar utveckling. 17 globala mål ska leda fram till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling världen över. Standarder är globalt accepterad lösningar som ger stöd och skapar möjligheter för organisationer och hela samhällen att bidra till en hållbar utveckling.