Köp en handbok

SIS arbetar fram och ger ut handböcker för att underlätta för dig som ska använda och tolka standarder. De är framtagna av författare och experter som är involverade och väl insatta i standardiseringsarbetet och böckerna ger konkreta förslag på åtgärder för att uppfylla kraven som finns i standarderna.

Handböckerna innehåller praktiska checklistor och mallar som du kan använda i din dagliga verksamhet.

Alla våra handböcker finns att köpa på vår webbplats, klicka här för att se alla samlade. Använd filterfunktionen för att vidare sortera efter det ämne du är intresserad av.

Våra mest sålda handböcker


Handbok: Mät din informationssäkerhet

Handboken som hjälper dig med både en metod och ett verktyg för hur informationssäkerhets­krav ska mötas och mätas i din organisation – Gap-analys. Boken har även integrerat dataskyddsarbetet med alla krav som Dataskydds­förordningen ställer på verksamheter.

Handbok om Innovation!

Innovation Management Capabilities Assesment 2019

Den här handboken ger dig stöd i bedömning av innovations­lednings­förmåga och införande av innovations­lednings­standarden. Den är tänkt att användas som komplettering till ISO 56002.