Böcker och verktyg inom informationssäkerhet

Att arbeta aktivt med informationssäkerhet är viktigt oavsett vilken typ av organisation det gäller. Det handlar dels om att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs, dels om att göra information lättillgänglig när den behövs och för rätt person. Här finner du böcker och verktyg som hjälper dig med ditt informationssäkerhetsarbete.