Handbok

Utformning av murverkskonstruktioner enl Eurokod 6

Köp

Pris: 576 SEK
standard ikon

Papper

Handboken behandlar dimensionering av murverk enligt SS-EN 1996: Eurokod 6 - Dimensionering av murverkskonstruktioner. Grundläggande regler finns i SS-EN 1996 - 1-1. Reglerna avser dels oarmerade och dels armerade konstruktioner samt såväl slak- som spännarmerade konstruktioner. Ett viktigt dokument vid tillämpning av eurokoderna i är respektive lands nationella bilaga.Innehållet i den nationella bilagan fastslås för svensk del av Boverket och kungörs som en del i "Boverkets författningssamling", med beteckningen EKS.

Köp

Handbok

Utformning av murverkskonstruktioner enl Eurokod 6
Pris: 576 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-8022759

Beteckning: Utformning av murverkskonstruktioner enl Eurokod 6

Utgåva: 2016

Utgiven: 2016-01-01

Antal sidor: 99

Förlag: SVENSK BYGGTJÄNST AB